101 Tuyệt Chiêu Photoshop – 2CD (Tiếng Việt)

http://mega.1280.com/file/RZK3K1
http://mega.1280.com/file/SQKXFT
pass: tech24.vn

Bộ đĩa cung cấp rất nhiều chiêu xử lí ảnh bằng photoshop cho các bạn yêu thích thiết kế.

File có định dạng iso, các bạn có thể dùng winrar giải nén hoặc đọc bằng các chường trình đĩa ảo như PowerISO, UltraISO, Alcohol 120%…Các chương trình này đều có trong phần Software.

Advertisements

Về Johnny Dang
Vietnamese: Đặng Thanh Vũ English: Johnny Dang Birthday: 01-01-1987 Mobile: (+8493)-8.739308

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: