200 ways to revive a hard drive – 200 phương pháp cứu ổ cứng

http://mega.1280.com/file/SAC7UC/
pass: tech24.vn

Hoặc

http://www.mediafire.com/?lnm3ouz52cw
pass: tech24.vn

Ebook bao gồm các “support” hữu ích liên quan đến những vấn đề “bệnh tật” của ổ cứng. Thông qua đó bạn sẽ có thêm rất nhiều kiến thức về việc “trị liệu” cho ổ cứng. Cách bố trí ebook theo dạng những comment liên tục nhau giúp người đọc cảm thấy dễ hiểu và thân thiện.

Advertisements

Về Johnny Dang
Vietnamese: Đặng Thanh Vũ English: Johnny Dang Birthday: 01-01-1987 Mobile: (+8493)-8.739308

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: