Adobe InDesign CS2 – 3 Đĩa (Tiếng Việt)

http://mega.1280.com/file/RVRLX4ZP/
http://mega.1280.com/file/NIH1GQD2/
http://mega.1280.com/file/I4IZXWA5/
http://mega.1280.com/file/WE3BP1QQ/
http://mega.1280.com/file/GGL3E8OZ/
http://mega.1280.com/file/41I51WAG/

Adobe InDesign CS2 là phàn mềm giúp thiết kế trình bày sách, báo và tạp chí chuyên nghiệp.

 

Nội dung:

Đĩa 1:

1. Giới thiệu Adobe InDesign CS2
2. Chuyển mã Tiếng Việt
3. Chuyển mã File Word
4. Xử lý dữ liệu thô
5. Action và Batch
6. Thiết kế Layout báo chí.

Đĩa 2:

1. Xử lí hình ảnh
2. Thiết kế Master page
3. Đóng gói sản phẩm
4. Xử lý hình ảnh
5. Loại bỏ ảnh Bitmap
6. Tạo text Wrap cho ảnh.

Đĩa 3:

1. Tạo phong cách trình bày

2. Cài máy in PS & Thông số

3. Xuất file .PDF trong in ấn

4. Xuất file .JPG

5. Sắp trang tạo ebook

6. Tình thương mến thương

Advertisements

Về Johnny Dang
Vietnamese: Đặng Thanh Vũ English: Johnny Dang Birthday: 01-01-1987 Mobile: (+8493)-8.739308

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: