Các thuật toán vẽ đường (Tiếng Việt)

http://www.mediafire.com/?jztuyxtyluq
pass: tech24.vn

Ebook về đồ họa máy tính dành cho các bạn nghiên cứu chuyên sâu

Advertisements

Về Johnny Dang
Vietnamese: Đặng Thanh Vũ English: Johnny Dang Birthday: 01-01-1987 Mobile: (+8493)-8.739308

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: