Giáo trình môn tâm lý du lịch (Tiếng Việt)

http://mega.1280.com/file/YDGBTZET/

Hoặc

http://ifile.it/2wo8h9i

Giáo trình môn tâm lý du lịch là một ngành của khoa học tâm lí và cũng là một ngành trong hệ thống các khoa học về du lịch. Tâm lý học du lịch có nhiệm vụ nghiên cứu các hiện tượng tâm lí của du khách, của công nhân viên ngành du lịch, tìm ra các đặc điểm tâm lí, quy luật tâm lí của họ.

Advertisements

Về Johnny Dang
Vietnamese: Đặng Thanh Vũ English: Johnny Dang Birthday: 01-01-1987 Mobile: (+8493)-8.739308

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: