Hướng dẫn phỏng vấn

http://mega.1280.com/file/VYFLHZCZ/

Phỏng vấn – Vừa dễ mà cũng vừa khó. Nếu bạn muốn biết cách vượt qua một cuộc phỏng vấn hãy sử dụng cuốn ebook này.
Ebook này phù hợp với những bạn có khả năng đọc hiểu tốt Tiếng Anh.

Advertisements

Về Johnny Dang
Vietnamese: Đặng Thanh Vũ English: Johnny Dang Birthday: 01-01-1987 Mobile: (+8493)-8.739308

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: