Our color wheel – Bảng Màu và Cơ Bản Về Màu Sắc

http://mega.1280.com/file/PAOIJNQ6/

Am hiểu về màu sắc là kiến thức cơ bản không thể thiếu với các designer. Hi vọng ebook này sẽ hữu ích với các bạn

Advertisements

Về Johnny Dang
Vietnamese: Đặng Thanh Vũ English: Johnny Dang Birthday: 01-01-1987 Mobile: (+8493)-8.739308

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: