Quản trị hệ thống thông tin marketing (Tiếng Việt)

http://www.mediafire.com/?ti2nysfj8ma
pass: tech24.vn

Slide bài giảng về quản trị hệ thống thông tin marketing. Một trong những phần rất quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào kinh doanh

 

Mục lục:

Chương 1. Tổng quan về hệ thống thông tin
Chương 2. Hệ thống thông tin trong tổ chức
Chương 3. Cơ sở hạ tầng công nghệ công nghệ thông tin
Chương 4. Quản trị dữ liệu & thông tin dữ liệu & thông tin marketing
Chương 5. Hệ thống thông tin marketing

Advertisements

Về Johnny Dang
Vietnamese: Đặng Thanh Vũ English: Johnny Dang Birthday: 01-01-1987 Mobile: (+8493)-8.739308

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: