Tự làm đĩa boot mạng (Tiếng Việt)

http://mega.1280.com/file/CH6B0P3J/
pass: tech24.vn

Chắc có lẽ chúng ta khi thiết lập một hệ thống mạng đều ngại nhất là công việc cài đặt hệ điều hành cho từng máy trong mạng.Nếu chúng ta không biết sắp xếp công việc thì việc cài đặt sẽ chiếm rất nhiều thời gian và công sức,có khi hiệu quả đạt được không cao.Giả sử chúng ta phải thiết lập một hệ thống mạng gồm 1 máy Server và 30 máy Client….eBook này sẽ giúp bạn điều đó.

Advertisements

Về Johnny Dang
Vietnamese: Đặng Thanh Vũ English: Johnny Dang Birthday: 01-01-1987 Mobile: (+8493)-8.739308

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: