Thời Khóa Biểu HKI Năm 2009-2010

THÔNG BÁO

Trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM

Thời gian bắt đầu áp dụng từ 07/09/2009 đến hết kỳ 1 năm 2009-2010.

Trang Blog này chỉ dành riêng cho Sinh viên của Khoa Công Nghệ Thông Tin thôi. Sinh viên không thuộc Khoa Công Nghệ Thông Tin quản lý muốn biết tin tức thì liên hệ Giáo vụ khoa chuyên ngành.

Cái gì các bạn không hiểu có thể gửi email cho tôi, tôi sẽ trả lời cho các bạn những vấn đề nằm trong khả năng của tôi được biết.

Tôi đang xem xét coi có nên đưa điểm thi hết học phần của Khoa CNTT lên Blog này không. Các SV-HS nên góp ý để tôi hoàn thiện hơn về trang blog thông tin của Khoa.

Chân thành cám ơn!

TKB DÀNH CHO HỌC LÝ THUYẾT:

Khối  Cao Đẳng:

Khối THCN:

Khối TH Nghề:

TKB DÀNH CHO HỌC THỰC HÀNH TIN HỌC: (TC & CĐ)

Download

Tất cả các em SV-HS chú ý tìm lịch thực hành theo phòng máy, các lớp ngoài khoa chỉ cần tìm trong PM1, PM3, PM4 thôi.

Riêng 1 số lớp thuộc Khoa KT lịch thực hành sẽ về PM tính của khoa.

Advertisements

Về Johnny Dang
Vietnamese: Đặng Thanh Vũ English: Johnny Dang Birthday: 01-01-1987 Mobile: (+8493)-8.739308

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: