Vi điều khiển AVR (Tiếng Việt)

http://www.mediafire.com/?3dxy1swydjs
pass: tech24.vn

Giáo trình tiếng Việt vi điều khiển AVR dành cho các bạn…

 

Mục lục:

Bài 1. Điều khiển IO (vào ra) led  đơn
Bài 2. Điều khiển với led 7 đoạn   
Bài 3. Điều khiển IO với LCD
Bài 4. ADC với LM35
Bài 5. Giao tiếp I2C với DS1307
Bài 6.Truyền thông RS-232 với Visual Basic
Bài 8. Điều khiển Step motor

Advertisements

Về Johnny Dang
Vietnamese: Đặng Thanh Vũ English: Johnny Dang Birthday: 01-01-1987 Mobile: (+8493)-8.739308

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: