CÁCH TÍNH ĐIỂM XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO

(V/v Cách tính điểm xếp loại tốt nghiệp 2009)

 

CHỈ ÁP DỤNG CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

I.     THÔNG BÁO MỚI:

 • Các em SV nào chưa có CC GDQP & GDTC sẽ không được xét công nhận tốt nghiệp 2009 lần 1.
 • Nhà trường xét công nhận tốt nghiệp 2009 vào lúc 14h00 ngày 10/08/2009.(Lần 1 cho những SV không nợ môn học và CC GDQP & GDTC)
 • Sinh viên nào muốn xin bảng điểm tổng kết 3 năm học để tính xếp loại TN thì liên hệ phòng Quản lý Đào tạo vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. (Gặp Cô Yến)
 • Lấy bằng TN đối với các khóa trước thì vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần tại phòng Quản lý Đào tạo. (Gặp Cô Yến)
 • Phúc khảo TN đăng ký trước ngày 15/08/2009 vào 2 ngày là thứ 3 và thứ 5. Lệ phí: 20.000đ/1 môn.(Viết theo mẫu của Khoa)
 • Đăng ký bản sao bằng TN (số lượng không hạn chế) thì gặp Cô Xim tại VP Khoa vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần trước ngày 20/08/2009. Lệ phí: 20.000đ/1 bản sao.
 • Cao đẳng Tin 29 (thi lại lần 2)  lấy bằng TN vào đầu tháng 11 (chỉ riêng cho ngành Tin), các ngành còn lại đã có bằng rồi.
 • Những thông báo mới nhất về nhà trường có liên quan tới SV Khoa CNTT, sẽ được Khoa CNTT đăng tải tại đây.

II.     TÍNH ĐIỂM XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP KHỐI CAO ĐẲNG:

 Điểm xếp loại Cao đẳng

ĐXLTN: Điểm xếp loại tốt nghiệp.

ĐTBC: Điểm trung bình các học kỳ. (TB cả năm học)

ĐTBTN: Điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp.

– A: Môn học phần.

– B: Môn thi tốt nghiệp.

– I: Số tín chỉ của học phần.

– J: Số tín chỉ của môn thi TN.

III.     TÍNH ĐIỂM XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP KHỐI TRUNG CẤP:

 tc

ĐXLTN: Điểm xếp loại tốt nghiệp.

ĐTBC: Điểm trung bình các học kỳ. (TB cả năm học)

ĐTBTN: Điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp.

– A: Môn học phần.

– B: Môn thi tốt nghiệp.

– I: Số tín chỉ của học phần.

– J: Số tín chỉ của môn thi TN.

 • Đối với những học sinh trung học chuyên nghiệp bảng xếp loại Tốt nghiệp được hạ 1 bậc cho những học sinh học lại môn học chiếm 10% số ĐVHT cả năm học.
 • VD: (minh họa) Em: Nguyễn Văn A thuộc khối TC có số điểm XLTN là 7.5đ nhưng không được xếp loại Khá mà là “Trung Bình Khá” vì em này đã học lại môn học từ 10% trở lên.(Tổng số ĐVHT cả năm là 102, số ĐVHT đã học lại là 12 chiếm gần 12% của ĐVHT cả năm học)

IV.     BẢNG XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP CHUNG CHO 2 KHỐI (CĐ & TC):

 1. Xuất sắc”: ĐXLTN từ 9.00 đến 10.00 và không có môn thi nào dưới 8.0
 2. Giỏi”: ĐXLTN từ 8.00 đến cận 9.00 và không có môn thi nào dưới 7.0
 3. Khá”: ĐXLTN từ 7.00 đến cận 8.00 và không có môn thi nào dưới 6.0
 4. TB Khá”: ĐXLTN từ 6.00 đến cận 7.00 và không có môn thi nào dưới 5.0
 5. Trung bình”: ĐXLTN từ 5.00 đến cận 6.00 và không có môn thi nào dưới 5.0

Chú ý:

 • Số tín chỉ môn thi tốt nghiệp như sau:
  • Khối CĐ: LTCS: 06 TC; LTCN: 09 TC (Áp dụng cho hết khóa 30)
  • Khối TC: Mỗi môn thi tốt nghiệp đều là 01 TC (Kể cả môn Chính trị)
 • Các em không được tính ĐTB các học kỳ theo cách như sau: Lấy tổng điểm 3 năm học rồi chia cho 3 (cách này là sai vì khi tính ra số phẩy đã được làm tròn rồi). Cách đúng khi lấy: Tồng(môn học phần x số tín chỉ học phần)/Tổng số tín chỉ học phần.
 • Môn thi ĐK-CT không được tính vào điểm xếp loại TN cũng như điểm trung bình TN. (Đ/v hệ Cao đẳng)
 • Đ/v hệ Trung cấp thi TN lần 2 thì khi tính xếp loại TN là “Trung bình” cho tất cả.
Advertisements

Về Johnny Dang
Vietnamese: Đặng Thanh Vũ English: Johnny Dang Birthday: 01-01-1987 Mobile: (+8493)-8.739308

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: