20 Font Thư Pháp mới nhất

http://mega.1280.com/file/FPUW00OM/
Chú ý:
+ Bạn chỉ cần copy link trên vào thanh địa chỉ (address bar) của trình duyệt web để download.
+ Password giải nén, mặc định là tech24.vn

Ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như văn phòng , đồ họa , làm website
để đánh tiếng font thư pháp tiếng việt trong PTS , chọn font VNI kiểu gõ Telex , bạn sẽ có những bức tranh thư pháp như ý.

Nguồn: tech24.vn

Advertisements

Về Johnny Dang
Vietnamese: Đặng Thanh Vũ English: Johnny Dang Birthday: 01-01-1987 Mobile: (+8493)-8.739308

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: