DANH SÁCH SV NỢ CC GDTC

STT HỌ VÀ TÊN ĐIỀN KINH BÓNG CHUYỂN CẦU LONG TBM
L1 L2 L1 L2 L1 L2
1 Đỗ Viết Linh 6.0   3.0 1.0 1.0 1.0 3.0
2 Hồ Đoàn Thiên Long 6.0   1.0 3.0 2.0 4.0 4.0
3 Trần Tấn Lộc 5.0   3.0 5.0 4.0 4.0 4.0
4 Võ Thị Yến Nhi 6.0   2.0 1.0 5.0   4.0
5 Nguyễn Bá Sơn 4.0   6.0   2.0 0.0 4.0
6 Nguyễn Văn Sĩ 5.0   1.0 5.0 2.0 1.0 4.0
7 Cao Đức Tài 5.0   2.0 2.0 2.0 3.0 3.0
8 Nguyễn Hiền Tài 7.0   5.0   2.0   4.0
9 Trần Minh Thuận 2.0 2.0 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0
10 Bùi Chí Công 5.0   4.0 1.0 5.0   4.0
11 Phạm Văn Hà 4.0 4.0 7.0   3.0 3.0 4.0
12 Lê Tấn Hiển 4.0 0.0 5.0   2.0 5.0 4.0
13 Nguyễn Đình Toán 5.0   5.0   4.0 4.0 4.0
14 Cao Thành Trung 7.0   4.0 3.0 3.0 1.0 4.0
  • Những môn nào dưới 5.0 thì các em hãy đăng ký học lại vào đầu năm học mới để khoa xét công nhận tốt nghiệp trong đợt 2.
  • Danh sách trên được đưa từ Khoa GDDC xuống
  • Em nào còn nợ các CC GDQP và GDTC sẽ không được xét công nhận Tốt nghiệp, khi trả nợ xong và có CC mới được xét công nhận TN.
  • Em nào thắc mắc về điểm số CC GDTC thì lên khoa GDDC để hỏi.
  • Khoa CNTT sẽ rà sót lại 1 lần nữa coi còn SV nào chưa có đầy đủ các CC trên.
Advertisements

Về Johnny Dang
Vietnamese: Đặng Thanh Vũ English: Johnny Dang Birthday: 01-01-1987 Mobile: (+8493)-8.739308

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: