Sổ tay photoshop 2009 (Tiếng Việt)

Sau một loạt các sổ tay PS 2007, 2008 thì nay cuốn 2009 đã ra đời trước sự mong mỏi của đông đảo bản trẻ yêu thích đồ họa. Ebook là tập hợp rất nhiều bài viết ở các diễn đàn đồ họa Việt Nam. Thêm vào đó là các bài viết bằng tiếng Anh, Trung, Nhật.. được chuyển qua Tiếng Việt. Đọc ebook các bạn có thể thấy công sức và tâm huyết của tác giả.

http://mega.1280.com/file/PQA1GM

http://mega.1280.com/file/POH8DE

pass: tech24.vn

Hoặc

 http://www.mediafire.com/?5beqh1uieoa

 http://www.mediafire.com/?xiyut2nntl4

 http://www.mediafire.com/?myykt10mjyv

 http://www.mediafire.com/?ztwontyz2zm

 http://www.mediafire.com/?mz5idzomgzi

 http://www.mediafire.com/?ge1iwmy01vg

Hoặc

http://chiasefile.com/public/2008/12/27/ebook/SoTayPS2009/SotayPhotoshop2009.part1.rar
http://chiasefile.com/public/2008/12/27/ebook/SoTayPS2009/SotayPhotoshop2009.part2.rar
http://chiasefile.com/public/2008/12/27/ebook/SoTayPS2009/SotayPhotoshop2009.part3.rar
http://chiasefile.com/public/2008/12/27/ebook/SoTayPS2009/SotayPhotoshop2009.part4.rar
pass: tech24.vn

nguồn: tech24.vn

Advertisements

Về Johnny Dang
Vietnamese: Đặng Thanh Vũ English: Johnny Dang Birthday: 01-01-1987 Mobile: (+8493)-8.739308

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: