WebCopier Pro 5.0 – Cả website là của bạn

Download: http://www.maximumsoft.com/downloads/wcopier.exe

Crack: http://www.mediafire.com/?zg3gzzogeqt

WebCopier Pro là một phần mềm copy website rất mạnh mẽ giúp bạn có thể lướt web offline.

 Những tính năng chính của WebCopier:
– Lưu lại nội dụng một trang web trên máy tính của bạn cho đến khi bạn xem chúng ở bất kỳ thời điểm nào mà không cần online.
– Có đường dẫn vào web chính xác, bao gồm cả ngôn ngữ Java. Nó có thể download 100 files về cùng một lúc.
– Bạn có thể in ra toàn bộ website hoặc một phần của nó.
– Hỗ trợ những file: JavaScript (.js), Java Classes (.class), Macromedia Flash (.swf).
– Hỗ trợ proxy, hỗ trợ điền tên và mật khẩu đăng nhập vào website.
– File và bộ lọc URL cho bạn điều khiển lưu lại file nào và bỏ qua file nào.
– Dễ dàng ghi những file đã lưu ra đĩa CD.

Advertisements

Về Johnny Dang
Vietnamese: Đặng Thanh Vũ English: Johnny Dang Birthday: 01-01-1987 Mobile: (+8493)-8.739308

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: