WinCHM Pro 3.523

Download:  http://download.softany.com/WinCHM_setup.exe

Crack: http://www.mediafire.com/?wnmdnoi3ugm

WinCHM là một công cụ tạo file trợ giúp rất dễ sử dụng. Không cần phải biết quá nhiều, bạn có thể là một bậc thầy trong việc tạo file trợ giúp HTML (CHM), trợ giúp Web, hướng dẫn sử dụng PDF và các tài liệu Word. Sử dụng WinCHM bạn không những tạo ra các file trợ giúp mà không cần công cụ nào nữa mà còn có thể chuyển đổi các file HTML sang file CHM.

Chức năng:

* Hỗ trợ mẫu – Tạo kiểu file trợ giúp html thống nhất rất dễ dàng.
* Bỗ soạn thảo WYSIWYG đầy đủ chức năng được tích hợp. Không cần có thêm một chương trình xử lý văn bản ngoại vi.
* Hỗ trợ tự động tìm kiếm file html, nhanh chóng tạo bảng nội dung.
* Siêu bảng của Bộ soạn thảo nội dung đa cấp.
* Hỗ trợ xoá nhiều lựa chọn, thay đổi icon
* Bộ thiết kế CHM trực giác.

nguồn: tech24.vn

Advertisements

Về Johnny Dang
Vietnamese: Đặng Thanh Vũ English: Johnny Dang Birthday: 01-01-1987 Mobile: (+8493)-8.739308

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: