Windows Se7en Theme 1.1 – Giao diện Windows seven hoàn chỉnh

http://www.mediafire.com/?kyyu12yztmm

Windows Se7en Theme-Park giúp bạn chuyển đổi giao diện ưindows XP thành windows Se7en. Giao diện Windows 7 đẹp hơn so với Ggao diện Windows Vista. Bạn có thể xem giao diện SteelFlash Vista Theme để so sánh sự khác biệt giữa 2 giao diện này


Nội dung những cải tiến trong phiên bản 1.1:
– Thay đổi một số file gốc trong bộ cài .
– Thêm Khả Năng Để Lựa Chọn Được Tệp Tin Cần Sửa Đổi.
– Hình Nền Mới Từ Bản Gốc Windows 7.
– Phông Chữ Mới.
– Thêm Ngôn Ngữ Tiếng Anh Vào Cài Đặt.
– Ẩn Các Ứng Dụng Cao Cấp.
– Cắt Bỏ Các Nút Trên Taskbar.

Nguồn: tech24.vn

Advertisements

Về Johnny Dang
Vietnamese: Đặng Thanh Vũ English: Johnny Dang Birthday: 01-01-1987 Mobile: (+8493)-8.739308

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: