KẾT QUẢ PHÚC KHẢO THI TỐT NGHIỆP 2009

THÔNG BÁO

(V/v công bố kết quả chấm phúc khảo thi tốt nghiệp 2009)

Tp.HCM, Ngày 21 tháng 08 năm 2009

 Lý thuyết cơ sở:

  1. T074 – Châu Thị Ngọc Lan (CĐ Tin30A): 6 điểm
  2. T068 – Trần Quốc Trung (CĐ Tin27): 5 điểm

Lý thuyết chuyên ngành:

  1. T122 – Phan Minh Trí (CĐ Tin30B): 3 điểm

Triết học:

  1. T042 – Đào Duy Khang (CĐ Tin30A): 4 điểm

Lý thuyết tổng hợp:

  1. T16 – Lê Văn Thu (TH Tin30): 3 điểm
Advertisements

Về Johnny Dang
Vietnamese: Đặng Thanh Vũ English: Johnny Dang Birthday: 01-01-1987 Mobile: (+8493)-8.739308

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: