Giáo trình Illustrator CS2 (Tiếng Việt)

Adobe Illustrator là chương trình đồ họa vector, tạo nền tảng cần thiết cho nghề thiết kế đồ họa. Illustrator tạo hình dạng cơ bản: thông qua lệnh và công cụ, sao chép và kết hợp đối tượng để tạo hình dạng mới, chọn và thay đổi các phần trong đối tượng bằng công cụ Selection, tô vẽ đối tượng, cung cấp nhiều hiệu ứng 3D để vẽ các hình khối, vật thể, xử lý các hình ảnh liên quan đến công việc dàn trang báo chí.

Thành thạo Adobe Illustrator, bạn có thể hoàn thành tốt các công việc sau : Minh họa sách báo, Thiết kế logo, Tạo các sản phẩm tờ rơi, Card Visit, Broucher, Profile,vẽ hoạt hình, tích hợp chuyển động cho Flash.. với ưu diểm là dễ dàng thay đổi và trao đổi dữ liệu ,kích thước file nhẹ, dễ dàng tương thích với Photoshop, Corel Draw, và hỗ trợ in ấn rất tốt.

* Nếu chương trình cài đặt bị lỗi bạn truy cập vào đĩa, và vào thư mục Setup chạy tập tin ISScript10.MSI

http://www.mediafire.com/?sharekey=c43b32adc25e797e95af63b7d44918aaa1871c0d1beec1b3

Hoặc

http://www.mediafire.com/?sharekey=e1502284166bfb7e95af63b7d44918aa2f76303b4bc87983

Part6: http://mega.1280.com/file/8XOAJSGU/

pass: tech24.vn

Chú ý: Các bạn sử dụng các chương trình đọc đĩa ảo để đọc, vd PowerISO, UltraISO đều có trên Tech24. Trong đĩa có folder Setup bạn vào đó và copy font vào máy tính để tránh trường hợp lỗi font không đọc được.

Advertisements

Về Johnny Dang
Vietnamese: Đặng Thanh Vũ English: Johnny Dang Birthday: 01-01-1987 Mobile: (+8493)-8.739308

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: