Học MS Outlook 2003 trong 24h

MS Outlook về cơ bản như là một thư ký của bạn, nó giúp bạn quản lý email, quản lý lịch công tác, sổ ghi nhớ… Và nó còn có tính năng của Groupware, tức hỗ trợ những việc thông tin cho những thành viên trong nhóm. Nói chung, ở các công ty hiện đại, hầu như mỗi người đều phải dùng thành thạo MS Outlook. Nếu bạn chưa thành thạo thì nên trang bị cho mình tài liệu này nhé.

http://www.mediafire.com/?gzfdlizzmuz
pass: tech24.vn

Hoặc

http://mega.1280.com/file/52HAD2SJ/
pass: tech24.vn

Advertisements

Về Johnny Dang
Vietnamese: Đặng Thanh Vũ English: Johnny Dang Birthday: 01-01-1987 Mobile: (+8493)-8.739308

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: