Một số hàm Excel cơ bản (Tiếng Việt)

Excel thuộc bộ phần mềm văn phòng của Microsoft được người sử dụng khá ưa thích. Với phần mềm này bạn dễ dàng quản lý, thống kê, trích, lọc danh sách nhập vào.

http://mega.1280.com//file/6PTPNAMN/

Advertisements

Về Johnny Dang
Vietnamese: Đặng Thanh Vũ English: Johnny Dang Birthday: 01-01-1987 Mobile: (+8493)-8.739308

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: