Tài liệu ôn thi liên thông 2009 ĐHCN TP.HCM

Năm 2009 trường ĐHCN TP.HCM thi 3 môn: Toán; CSDL; KTLT,CTDL

Toán; KTLT,CTDL: thi tự luận

CSDL: có thể là thi trắc nghiệm

Đây là một số tài liệu dành cho những bạn đi học ôn  liên thông 2009 từ Trung cấp lên Đại học thuộc Đại học Công Nghiệp TP.HCM mà thầy giáo Giảng dạy chia sẻ cho lớp ôn.

 Download

Advertisements

Về Johnny Dang
Vietnamese: Đặng Thanh Vũ English: Johnny Dang Birthday: 01-01-1987 Mobile: (+8493)-8.739308

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: