Danh sách xét lên lớp năm học 2008-2009

 • Dựa vào kết quả học tập của sinh viên – học sinh năm học 2008 – 2009 và xét theo quy chế 25 Cao đẳng và 40 Trung học chuyên nghiệp về việc xét lên lớp của Bộ GD và ĐT. Khoa CNTT thuộc Trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM xét cho các lớp học thuộc khoa quản lý như sau:

– CĐ Tin 31A:

 • Lên lớp: xem
 • Ngừng học: xem
 • Thôi học: xem

– CĐ Tin 31B:

 • Lên lớp: xem
 • Ngừng học: xem
 • Thôi học: xem

– CĐ Tin 32A:

 • Lên lớp: xem
 • Ngừng học: xem
 • Thôi học: xem

– CĐ Tin 32B:

 • Lên lớp: xem
 • Ngừng học: xem
 • Thôi học: xem

– TH Tin 32:

 • Lên lớp: xem
 • Ngừng học: xem

 • Thôi học: xem

Các sinh viên bị ngừng học thuộc khóa 30 và 31 sẽ được học tiếp vào các khóa sau khi có danh sách trong lớp học đó.

 • Khóa 30 được lên lớp: xem
 • Khóa 31 được lên lớp: xem
Advertisements

Về Johnny Dang
Vietnamese: Đặng Thanh Vũ English: Johnny Dang Birthday: 01-01-1987 Mobile: (+8493)-8.739308

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: