Thủ thuật máy tính Windows XP / Vista / 7 (Tiếng Việt)

Ebook tập trung các thủ thuật hữu ích dành cho 3 hệ điều hành của windows.

 Nội dung chính:

Ph Phần 1: Giới thiệu về cuốn ebook và cách làm ebook.

  • Phần 2: Các thủ thuật trong Windows XP.
  • Phần 3: Các thủ thuật trong Windows Vista.
  • Phần 4: Các thủ thuật trong Windows 7.

http://mega.1280.com/file/LV11DZL7/
pass: tech24.vn

Advertisements

Về Johnny Dang
Vietnamese: Đặng Thanh Vũ English: Johnny Dang Birthday: 01-01-1987 Mobile: (+8493)-8.739308

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: