LỊCH THI TỐT NGHIỆP LẦN 2

  BỘ CÔNG THƯƠNG 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP.HCM

 
LỊCH THI TỐT NGHIỆP (LẦN 2)
 
 
 
 
KHÓA 6 – HỆ: CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 
Ngày thi
Buổi thi
Môn thi
Thời gian thi
16/01/2010
Chiều
Lý thuyết cơ sở ngành
13 giờ 30
17/01/2010
Sáng
Triết học: Cho các ngành công nghệ – kỹ thuật  
7 giờ 30
Kinh tế chính trị: Cho các ngành kinh tế
Chiều
Lý thuyết chuyên môn ngành
13 giờ 30
 
KHÓA 31 – HỆ: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY
Ngày thi
Buổi thi
Môn thi
Thời gian thi
16/01/2010
Chiều
Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp
13 giờ 30
17/01/2010
Sáng
Chính trị
7 giờ 30
Chiều
Thực hành nghề nghiệp
13 giờ 30
 
 
Lưu ý:   – Sinh viên liên hệ Khoa để làm thủ tục đăng ký dự thi.
             – Thời gian đăng ký: 09/12/09 – 06/01/2010.
Advertisements

Về Johnny Dang
Vietnamese: Đặng Thanh Vũ English: Johnny Dang Birthday: 01-01-1987 Mobile: (+8493)-8.739308

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: