CHO Ý KIẾN VỀ WEBSITE KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thân gửi: Toàn thể tất cả các sinh viên khoa Công nghệ Thông tin.

Nay khoa CNTT đã có một website riêng và đây là đồ án môn học của 2 sinh viên khóa 31 là: Trần Lệ Xuân Trang và Huỳnh Long Phú thực hiện trên nền Joomla.

Các em sinh viên xem trang web này đang chạy thử và cho ý kiến phản hồi để các anh chị khóa 31 hoàn chỉnh trang web này để giúp khoa CNTT có thể đưa vào hoạt động nhằm phục vụ cho sinh viên tốt hơn, thông báo những sự kiện đến với sinh viên kịp thời.

Các em có thể click vào địa chỉ sau: http://teiuns.tk/ hoặc http://nat.vn hoặc  http://fit-hitu.edu.vn để xem chi tiết. Đây là web đang chạy thử chưa phải là chính thức, mong rằng các em cho ý kiến phản hồi tại blog này để sửa chữa cho Website Khoa được tốt hơn và nhanh chóng đưa website này vào hoạt động.

Các em có thể vào Blog’s này bằng 4 địa chỉ sau:

  1. https://thanhvuit.wordpress.com

  2. http://fit-hitu.tk

  3. http://fit-hitu.co.cc

  4. http://fit-hitu.eu.tt

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM 2009 – 2010

HỆ CAO ĐẲNG:

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CD09 HỌC KÌ II

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CD32 HỌC KÌ II

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CD31 HỌC KÌ II


HỆ TRUNG CẤP:

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP TCCN 33 HỌC KÌ II

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP TCCN 32 HỌC KÌ II

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP TCCN 3 NĂM HỌC KÌ II

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP TCN 31  HỌC KÌ II

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP TCN 32  HỌC KÌ II


THỜI KHÓA BIỂU THỰC HÀNH TẤT CẢ CÁC LỚP:

Download