Quản lý Blog!

Vietnamese name: Đặng Thanh Vũ

English name: Johnny Dang

Tel: 0938.739308 – 0922960130 – 01992357694

ĐT nhà: 08.38966148

ĐT cơ quan: 08.37313631 nhấn tiếp 25 để gọi cho Khoa CNTT

Đang công tác tại: Khoa Công Nghệ Thông Tin – Trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM

Mã số thuế: 0308206613

Tài khoản tại Ngân hàng Agribank: 6300205129160

Tài khoản tại Ngân hàng Đông Á: 0101475601

Email: thanhvu.cntt@gmail.com

            thanhvu.cntt@yahoo.com.vn

*******************************************************************

Vietnamese name: Hồ Diên Lợi

Mobile: 0908.717842

Đang công tác tại: GV. Khoa Công Nghệ Thông Tin – Trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM

Mã số thuế:

Tài khoản tại Ngân hàng Agribank:

Email: hodienloi@gmail.com

           hodienloi@yahoo.com

Blog: http://hodienloi.wordpress.com/

           http://vn.myblog.yahoo.com/hodienloi

*******************************************************************

 Vietnamese name: Lê Văn Anh

Mobile: 0985.715094

Email: leanh@pungkookvn.com

 *******************************************************************

 

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: